Bài 26. Clo


 TÍNH CHẤT VẬT Lí Clo là chất khí, màu vàng lục, mùi hắc. Clo nặng gấp 2,5 lần không khí và tan được trong nước. Clo là một khí độc.2.  TÍNH CHẤT HÓA HỌCa) Những tính chất của phi kima) Tác...
Đề bàiKhi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng vật lí hay hiện tượng hoá học? Hãy giải thích.Lời giải chi tiếtDẫn khí clo vào nước, vừa có hiện tượng vật lí, vừa có hiện tượng hóa học,...
Đề bàiNêu tính chất hóa học của clo. Viết các phương trình hóa học minh họa.Lời giải chi tiếtTính chất hóa học của clo:a) Tác dụng với hầu hết các kim loại tạo thành muối clorua\(2Fe + 3C{l_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2FeC{l_3}\)b) Tác dụng...
Đề bàiViết phương trình hoá học khi cho clo, lưu huỳnh, oxi phản ứng với sắt ở nhiệt độ cao. Cho biết hoá trị của sắt trong những hợp chất tạo thành.Lời giải chi tiết
Đề bàiSau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào:a) Dung dịch HCl;          b) Dung dịch NaOH;c) Dung dịch NaCl;        d) Nước.Trường hợp nào đúng? Hãy giải thích.Lời giải chi tiếtKhí clo...
Đề bàiDẫn khí clo vào dung dịch KOH, tạo thành dung dịch hai muối.Hãy viết các phương trình hoá học.Lời giải chi tiếtKhi dẫn khí clo vào dung dịch NaOH, phản ứng xảy ra theo phương trình hóa học sau: \(C{l_{2}}...
Đề bàiCó 3 khí được đựng riêng biệt từng 3 lọ là: clo, hiđro clorua, oxi. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng khí đựng trong mỗi lọ.Lời giải chi tiếtCho giấy quỳ tím ẩm vào ba...
Đề bàiNêu phương pháp điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Viết phương trình hoá học minh hoạ.Lời giải chi tiết- Phương pháp điều chế clo trong phòng thí nghiệm: Đun nóng HCl đậm đặc với chất oxi hóa...
Đề bàiTrong công nghiệp, clo được điều chế bằng phương pháp nào? Viết phương trình hoá học.Lời giải chi tiếtTrong công nghiệp, khí clo được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn xốp.PTHH:\(2NaC{l_{({\text{dd}}\,bh)}} + 2{H_2}O\xrightarrow{{dpmn}}2NaOH...
Đề bàiCó thể thu khí clo bằng cách đẩy nước được không? Hãy giải thích.Có thể thu khí clo bằng cách đẩy không khí được không? Hãy giải thích và mô tả bằng hình vẽ. Cho biết vai trò của...
Đề bàiTính thể tích dung dịch NaOH 1M để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí clo (đktc). Nồng độ mol của các chất sau phản ứng là bao nhiêu? Giả thiết thể tích dung dịch thay đổi không...
Đề bàiCho 10,8 gam kim loại M hoá trị III tác dụng với clo dư thì thu được 53,4 gam muối. Hãy xác định kim loại M đã dùng.Lời giải chi tiết