Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp


- Cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành (nhóm ngành) trong toàn bộ hệ thống các ngành công nghiệp. Nó được hình thành phù hợp với các điều...
-Hoạt động công nghiệp tập trung chủ yếu ở một số khu vựcỞ Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận là khu vực có mức độ tập trung công nghiệp vào các loại cao nhất trong cả...
Nhờ kết quả của công cuộc đổi mới, cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế đã có những thay đổi sâu sắc.Hình 26.3. Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế.Trong những năm gần đây, các thành...
Đề bàiQuan sát biểu đồ, hãy nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta?Lời giải chi tiếtNhận xét:Nhìn chung cơ cấu công nghiệp theo ngành có sự thay đổi theo hướng tích cực...
Đề bàiDựa và hình 26.2 hoặc Atlat Địa lí Việt Nam. Hãy trình bày sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp của nước ta?Lời giải chi tiết* Hoạt động công nghiệp tập trung ở một số khu vực như:- Ở...
Đề bàiChứng minh rằng cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng?Lời giải chi tiết- Cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng với 3 nhóm ngành, 29 ngành công nghiệp:+ Công...
Đề bàiTại sao nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành?Lời giải chi tiếtNước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành vì:- Đây là xu hướng chuyển dịch tích cực, nhằm thích...
Đề bàiChứng minh rằng cơ cấu công nghiệp của nước ta có sự phân hóa về mặt lãnh thổ. Tại sao lại có sự phân hóa đó?Lời giải chi tiết* Cơ cấu công nghiệp của nước ta có sự phân...
Đề bàiHãy nêu nhận xét về cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta?Lời giải chi tiếtCơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế của nước ta:- Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh...