BÀI 26. CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ


Chứng minh rằng: cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạngTrả lời:- Theo cách phân loại hiện hành, nước ta có 3 nhóm với 29 ngành công nghiệp: nhóm công nghiệp khai thác (4 ngành), nhóm...
Quan sát biểu đồ sau:BIỂU ĐỒ CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP THEO NGÀNH Ở NƯỚC TA QUA 2 NĂM 2000 VÀ 2010- Hãy rút ra nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất...
Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm? Tại sao nước ta phải hình thành các ngành công nghiệp trọng điểm. kể tên một số ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta.Trả lời:Ngành công nghiệp trọng điểm của một...
Dựa vào hình 26.2 SGK hoặc Atlat Địa lý Việt Nam, hãy phân tích sự phân hóa công nghiệp theo lãnh thổ của nước ta. Tại sao công nghiệp nước ta lại có sự phân hóa theo lãnh thổ?a) Phân...
a) Điền vào ô trống các cụm từ thích hợp để hoàn thành sơ đồ sau:SƠ ĐỒ CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾb) Hãy nhận xét  về cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh...