Bài 26. Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương


1. Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ trong hoàn cảnh nào?Từ cuối thế kỉ IX, ở Trung Quốc, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân đã nổ ra (đỉnh cao là cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào). Nhà Đường suy yếu....
2. Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930 - 931)Nhận thấy nhà Nam Hán có ý định xâm lược nước ta, Khúc Hạo gửi con trai mình là Khúc Thừa Mĩ sang làm con tin.Năm 917, Khúc...
Đề bàiTheo em, việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ có ý nghĩa gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 71 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiết- Tiết...
Đề bàiNhững việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 71 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiết* Những việc làm của Khúc Hạo:- Đặt lại...
Đề bàiKhúc Hạo gửi con trai mình sang nhà Nam Hán làm con tin nhằm mục đích gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 72 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtKhúc Hạo...
Đề bàiDựa và lược đồ, em hãy trình bày diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán của Dương Đình Nghệ.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 72, 73 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiHọ Khúc đã giành độc lập cho đất nước như thế nào và làm được những gì để củng cố quyền tự chủ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 71 để trả lời.Lời...
Đề bàiCuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ nhất của Dương Đình Nghệ thắng lợi có ý nghĩa gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 72, 73, suy luận để...