Bài 26. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam


Dựa vào hình 26.1 lược đồ khoáng sản Việt Nam tr 97 SGK e hãy hoàn thành sơ đồ sau:Trả lời:
Ghi chữ Đ vào Q trước ý đúng.Chúng ta phải khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản vì a) khoáng sản là nguồn nguyên, nhiên liệu quý để phát triển các...
Dựa vào vốn hiểu biết của mình, hãy nêu những ví dụ về ô nhiễm môi trường do việc khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản gây ra.Trả lời:-         Để sản xuất 1 tấn than, cần bóc đi...