Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam


Đề bàiQuan sát kĩ lược đồ bên, em hãy- Cho biết nhóm khoáng sản nhiên liệu gồm những khoáng sản nào.- Kể tên những mỏ khoáng sản nhiên liệu chính.- Kể tên những mỏ khoáng sản kim loại chính. Khoáng...
Đề bàiĐánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất.Tình hình thăm dò và khai thác khoáng sản ở nước ta hiện nay là:☐ Chưa thăm dò hết, nhưng sử dụng còn lãng phí.☐ Quá trình khai thác và...
Đề bàiTheo em các câu dưới đây đúng hay sai:- Mỗi một giai đoạn kiến tạo thường hình thành một số loại mỏ khoáng sản nhất định.☐ Đúng☐ Sai- Nước ta trải qua nhiều giai đoạn kiến tạo khác nhau,...