Bài 26. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam


Việt Nam là nước giàu tài nguyên khoáng sảnNgành địa chất Việt Nam đã khảo sát, thăm dò được khoảng 5000 điểm quặng và tụ khoáng của gần 60 loại khoáng sản khác nhau, trong đó có nhiều loại đã...
a) Giai đoạn Tiền CambriGiai đoạn này có các mỏ than chì, đồng, sắt, đá quý... phân bố tại các nén cổ, đã bị biến chất mạnh như khu nền cổ Việt Bắc, Hoàng Liên Sơn, Kon Tum...b) Giai đoạn...
Vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sảnKhoáng sản là loại tài nguyên không thể phục hồi. Do đó, dù giàu có đến đâu chúng ta cũng phải khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm và...
Em hãy tìm trên hình 26.1 (SGK trang 97) một số mỏ khoáng sản lớn nêu trên.Trả lờiDựa vào chú giải để tìm sự phân bố một số mỏ khoáng sân lớn (than, dầu khí, apatit, đá vôi, sắt, crôm,...
Em hãy tìm trên hình 26.1 (SGK trang 97) các mỏ chính ở nước ta được nêu trong bảng 26.1 (SGK trang 99).Hướng dẫnDựa vào chú giải để tìm sự phân bố các mỏ chính ở nước ta được nêu...
Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng.Trả lời- Hiện nay đã khảo sát, thăm dò được khoảng 5(X)0 điểm quặng và tụ khoáng của gần 60 loại khoáng sản khác nhau, trong...
Nêu một số nguyên nhân làm cạn kiệt nhanh chóng một số tài nguyên khoáng sản nước ta.Trả lời- Quản lí lỏng lẻo, tự do khai thác bừa bãi (than, vàng, sắt, thiếc, đá quý...)- Kĩ thuật khai thác lạc...