Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1…


1.Hoàn cảnh lịch sử mớiTrong thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1985), cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể trên các lĩnh vực của đời...
Đường lối đổi mới của Đảng từ năm 1986 đến năm 2000 đã được thực hiện qua 3 kế hoạch Nhà nước 5 năm.1.Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986-1990a)Đại hội VI (12-1986) mở đầu công cuộc đổi mớiĐại hội...
Đề bàiViệt Nam thực hiện đường lối đổi mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 208, 209 để trả lời. Lời giải chi tiết1....
Đề bàiHãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 208, 209 để trả lời. Lời giải chi tiết1. Về kinh tế:- Xóa...
Đề bàiNêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 209 – 215 để trả lời. Lời giải chi tiết Các...
Đề bàiTrình bày những thành tựu và yếu kém về kinh tế - xã hội của nước ta trong từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986-1900, 1991-1995, 1996-2000.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12...
Đề bàiNêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - xã hội của nước ta trong 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mớiPhương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức bài 26 SGK Lịch...
Đề bàiHãy nêu những khó khăn và yếu kém về kinh tế - xã hội của nước ta sau 15 năm (1986-2000) thực hiện đường lối đổi mớiPhương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào hiểu biết của bản thân...