Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha


Nêu nguyên lí làm việc của động cơ không đồng bộ ba pha.Trả lời:+ Khi cho dòng điện ba pha vào ba dây quấn stato thì trong stato có từ trường quay.+ Trong dây quấn rôto  xuất hiện dòng điện...
Trình bày các cách đấu dây cuốn stato của động cơ không đồng bộ ba pha.Trả lời:   Có hai kiểu:+ Kiểu rôto lồng sóc+Kiểu roto dây quấn
Trên nhãn gắn ở vỏ của động cơ DK- 42 - 4.2,8 kW có ghi:A/Y- 220/380 V-10,5/6,1 A ; 1420 vòng/phút; \(\eta \%  = 0,84,cos\varphi  = 0,83\) ; 50 Hz.- Hãy giải thích các số liệu trên của động cơ.- Nếu...