Bài 26. Dòng điện xoay chiều. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện…


C1. Căn cứ vào hình 26.2 SGK, hãy cho biết trong hai đại lượng u(t) và i(t), đại lượng nào biến thiên sớm pha hơn và sớm hơn một lượng bằng bao nhiêu?Hướng dẫn trả lờiCăn cứ vào đồ thị...
C2. Tần số \(f\) và chu kì dao động \(T\) của dòng điện xoay chiều có mối liên hệ với tần số góc giống như ở các dao động cơ học. Hãy viết biểu thức tổng quát \(u(t)\;, i(t)\) theo...
C3. Công suất toả nhiệt tức thời biến thiên theo quy luật nào? So sánh chu kì biến đổi của nó với chu kì biến đổi của dòng điện.Hướng dẫn trả lờiCông suất toả nhiệt tức thời \(p\):\(p = R{i^2}...
C4. Nêu ví dụ về tác dụng của dòng điện không phụ thuộc vào chiều của dòng điện. Tác dụng này phụ thuộc như thế nào vào cường độ dòng điện?Hướng dẫn trả lờiDòng điện có tác dụng nhiệt không...
Bài 1. Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiềuA. Được xác định dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.B. Chỉ được đo bằng các ampe kế xoay chiều.C. Bằng các giá trị trung bình chia cho \(\sqrt...
Bài 2. Câu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện xoay chiều?A. Có thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện.B. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây dẫn trong một chu kì của dòng điện...
Bài 3. Dòng điện chạy trên một đoạn mạch có biểu thức \(i = 2\cos 100\pi t(A).\)Viết biểu thức của điện áp u giữa hai đầu đoạn mạch, biết điện áp này sớm pha \({\pi \over 3}\) đối với cường độ dòng điện...
Bài 4. Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở \(R=10\;\Omega\). Biết nhiệt lượng toả ra trong 30 phút là 9.105 J. Tìm biên độ của cường độ dòng điện.Giải Dòng điện chạy qua điện trở  làm toả ra...