Bài 26: Hệ thống làm mát


Có nên tháo yếm xe máy khi sử dụng? Tại sao?Trả lời:- Yếm xe có mục đích hướng gió vào làm mát động cơ. Do đó khi tháo ra xe bạn sẽ bị nóng máy & hao nhiên liệu. - Nhiên...
Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống làm mát.Trả lời:- Nhiệm vụ:Giữ cho nhiệt độ các chi tiết trong động cơ không vượt quá giới hạn cho phép.- Phân loại:HTLM bằng nước.HTLM bằng không khí.
Trình bày cấu tạo và nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bức.Trả lời:a) Cấu tạoNước làm mát được chứa trong các đường ống, bơm, két và áo nước. Bơm nước 10...