Bài 26. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại


Đề bàiGiải thích tại sao CLTN làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn nhanh hơn so với quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội.Lời giải chi tiết- Vì hệ gen vi khuẩn gồm 1 phân tử...
Đề bàiTại sao những loài sinh vật bị con người săn bắt hoặc khai thác quá mức làm giảm mạnh về số lượng cá thể lại rất dễ bị tuyệt chủng?Lời giải chi tiếtKhi số lượng cá thể giảm xuống...
Đề bàiTại sao đột biến gen mặc dù thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hoá?I. Tần số đột biến gen trong tự nhiên là không đáng kể...
Đề bàiTại sao phần lớn đột biến gen đều có hại cho cơ thể sinh vật nhưng đột biến gen vẫn được coi là nguồn phát sinh các biến dị di truyền cho chọn lọc tự nhiên?Lời giải chi tiết-...
Đề bàiHiện tượng di - nhập gen ảnh hưởng như thế nào đến vốn gen và tần số alen của quần thể?Lời giải chi tiết- Di nhập gen có thể mang đến cho quần thể những alen mới hoàn toàn...
Đề bàiTại sao khi kích thước quần thể bị giảm đột ngột thì tần sổ alen lại thay đổi nhanh chóng?Lời giải chi tiết- Khi kích thước quần thể giảm mạnh tức là số lượng cá thể của quần thể...
Đề bàiGiao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể như thế nào?Lời giải chi tiết- Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi tần số...