Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại …


1. Kim loại kiềm thổ- Thuộc nhóm IIA, đứng sau nguyên tố kim loại kiềm trong mỗi chu kì.- Tính chất vật lí: tương đối mềm, nhiệt độ nóng chảy thấp.- Có 2e lớp ngoài cùng (ns2).- Tính chất hóa...
1. Nhôm- Nằm ở ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA.- Cấu hình electron: [Ne]3s23p1.- Tính chất vật lí: mềm, là kim loại nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.- Tính chất hóa học: Có tính khử mạnh: Al →...
Đề bàiXếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, thìA. Bán kính nguyên tử giảm dần.B. Năng lượng ion hóa giảm dần.C. tính khử giảm dần.D. Khả năng tác dụng với nước giảm...
Đề bàiCho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 sẽA. Có kết tử trắng.B. Có bọt khí thoát ra.C. Có kết tử trắng và bọt khí.D. Không có hiện tượng gì.Phương pháp giải - Xem chi tiếtViết PTHH xảy raDựa vào kiến...
Đề bàiCho 2,84 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay ra 672 ml khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của 2 muối (CaCO3, MgCO3) trong hỗn hợp làA. 35,2% và 64,8%.      ...
Đề bàiCho 2 gam một kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl tạo ra 5,55 gam muối clorua. Kim loại đó là kim loại nào sau đây?A. Be;               ...
Đề bàiCho 2,8 gam CaO tác dụng với một lượng nước lấy dư thu được dung dịch A. Sục 1,68 lít CO2 (đktc) vào dung dịch A.a)Tính khối lượng kết tủa thu được.b)Khi đun nóng dung dịch A thì khối lượng...
Đề bàiKhi lấy 14,25 gam muối clorua của một kim loại chỉ có hóa trị II và một khối lượng muối nitrat của kim loại đó có số mol bằng số mol muối clorua thì thấy khác nhau 7,95 gam....
Đề bàiHòa tan 8,2 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lít CO2 (đktc).Xác định khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp.Phương pháp giải - Xem chi tiếtGọi số mol của CaCO3 và MgCO3 trong hỗn hợp là x, y.CaCO3 + CO2 +...
Đề bàiTrong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+, 0,02 mol Ca2+, 0,01 mol Mg2+, 0,05 mol HCO3-, 0,02 mol Cl-. Nước trong cốc thuộc loại nào?A. Nước cứng có tính cứng tạm thời.          ...
Đề bàiViết phương trình hóa học của phản ứng để giải thích việc dùng Na3PO4 làm mềm nước cứng có tính cứng toàn phần.Phương pháp giải - Xem chi tiếtGhi nhớ: Nước cứng toàn phần chứa các muối Ca(HCO3)2 ; 3Mg(HCO3)2 ; 3CaCl2 ;3CaSO4Viết...