Bài 26. Mối ghép tháo được


Nếu cấu tạo của mối ghép bằng ren và ứng dụng của từng loại? Hướng dẫn trả lời Mối ghép bằng ren có 3 loại chính:-Mối ghép bu lông: Đai ốc, vòng đệm, chi tiết ghép và bu lông.-Mối ghép vít cấy:...
Em hãy nêu những điểm giống và khác nhau giữa hai mối ghép bằng then và bằng chốt?Hướng dẫn trả lời - Giống: đều là mối ghép cố định và tháo đc; đều có cấu tạo đơn giản dễ tháo lắp...