Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu


1. Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu: Đại lượng cho biết nhiệt lượng tỏa ra khi 1kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn gọi là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.2. Đơn vị của năng suất tỏa...
Đề bàiHãy cho biết năng suất tỏa nhiệt của khí đốt bằng bao nhiêu lần năng suất tỏa nhiệt của than bùn?Phương pháp giải - Xem chi tiếtBảng 26.1 - Năng suất toả nhiệt của một số nhiên liệu (Trang...
Đề bàiTính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 15kg củi, 15 kg than đá. Để thu được mỗi nhiệt lượng trên cần đốt cháy hết bao nhiêu kg dầu hoả?Phương pháp giải - Xem chi tiết- Đại...