Bài 26. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng Duyên hải …


Hãy kể tên một số bãi biển nổi tiếng ở miền Trung mà em biết.GỢI Ý LÀM BÀIMột số bãi biển nổi tiếng ở miền Trung mà em biết là:- Bãi biển Sầm Sơn - Hải Phòng- Bãi biển Nha...
Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết vì sao có thể xây dựng nhà máy đường và nhà máy đóng mới, sửa chữa tàu thuyền ở duyên hải miền Trung?GỢI Ý LÀM BÀICó thể xây dựng nhà...
Dựa vào hình 11, em hãy cho biết một số công việc để sản xuất đường từ cây mía. GỢI Ý LÀM BÀIMột số công việc để sản xuất đường từ cây mía là:1. Thu hoạch mía2. Vận chuyên mía3. Sản...
Vì sao ngày càng có nhiều khách du lịch đến tham quan miền Trung?GỢI Ý LÀM BÀINgày càng có nhiều khách du lịch đến tham quan miền Trung vì:Duyên hải miền Trung có nhiều bãi biển đẹp, bằng phẳng, phủ...
Kể tên một số ngành công nghiệp có ở các tỉnh duyên hải miền Trung.GỢI Ý LÀM BÀIMột số ngành công nghiệp có ở các tỉnh duyên hải miền Trung là:- Đóng tàu, sửa chữa tàu thuyền- Sản xuất đường,...
Nêu thứ tự các công việc trong sản xuất đường mía.GỢI Ý LÀM BÀIMột số công việc để sản xuất đường từ cây mía là:1. Thu hoạch mía2. Vận chuyên mía3. Sản xuất đường thô4. Sản xuất kết tinh5. Đóng...