Bài 26. Oxit


Đề bàiChọn cụm từ thích hợp trong khung điền vào chỗ trống trong các trường hợp sau Oxit bazơ oxit axit, oxit, oxit,Nguyên tố,Hợp chất oxit là hợp chất của hai….., trong đó có một nguyên tố là…… Tên của oxit...
Đề bàia) Lập công thức hóa học một loại oxit của thủy ngân (Hg) biết Hg có hóa trị I. b) Lập công thức hóa học một loại oxit của nitơ biết nitơ có hóa trị V.Lời giải chi tiếta)...
Đề bàia) Em hãy viết công thức hóa học của 3 oxit bazơ và 3 oxit axit. b) Nhận xét về thành phần trong công thức của các oxit đó. c) Gọi tên 6 oxit này.Lời giải chi tiết Công...
Đề bàiCho các oxit sau: \(CaO\), \(NO\), \(C{u_2}O\), \({K_2}O\), \(A{g_2}O\), \(MgO\) \(C{O_2}\), \(S{O_2}\), \(F{e_2}{O_3}\), \(ZnO\), \(N{O_2}\), \(BaO\). Có bao nhiêu oxit bazơ trong các oxit trên?Lời giải chi tiếtCác oxit bazơ gồm: \(CaO,C{u_2}O,{K_2}O,A{g_2}O,MgO,F{e_2}{O_3}\)\(,BaO \Rightarrow \) có 7 oxit bazơ Chú...
Đề bàiCho các oxit sau: \(NaO,CaO,N{a_2}O,M{g_2}O,C{O_2},Fe{O_2},\)\(AlO,S{O_3}.\) Có bao nhiêu hợp chất của oxit viết đúng và bao nhiêu viết sai, nếu viết sai em hãy viết lại công thức đúng của oxit, biết rằng hóa trị tương ứng của các...
Đề bàiOxit là gì?Có ba hợp chất: canxi oxit \(CaO\), oxit sắt từ \(F{e_3}{O_4}\), nhôm oxit\(A{l_2}{O_3}\). - Trong ba hợp chất này, mỗi hợp chất có bao nhiêu nguyên tố tạo thành?- Mỗi nguyên tố có bao nhiêu nguyên tử?- Trong...
Đề bàiTìm hiểu về công thức hóa học của oxit. Có các oxit: đồng (II) oxit CuO, sắt (III) oxit \(F{e_2}{O_3}\), nhôm oxit \(A{l_2}{O_3}\), điphotpho pentaoxit \({P_2}{O_5}\). - Dựa vào đâu để xác định được hóa trị của Cu, Fe,...
Đề bàiCó mấy loại oxit?Lời giải chi tiếtDựa vào thành phân nguyên tố kết hợp với oxi tạo thành oxit, người ta phân thành hai loại oxit:  oxit axit và oxit bazơ. - Oxit axit thường là oxit của một...
Đề bàiCách gọi tên oxit Lời giải chi tiết Cách gọi tên oxit: Tên oxit = tên nguyên tố + oxit Ví dụ: Nitơ oxit: NO; Canxi oxit: CaO; Natri oxit \(N{a_2}O\); Kẽm oxit: ZnO. \( \Rightarrow \) lưu ý:...