Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ


Bài 4.21 trang 32 SBT Hóa học 10 Nâng caoCác phản ứng hóa hợpA. đều là phản ứng oxi hóa – khử.B. đều không phải là phản ứng oxi hóa – khử.C. có thể là phản ứng oxi hóa –...
Bài 4.25 trang 33 SBT Hóa học 10 Nâng caoNgười ta có thể điều chế MgCl2 bằng:a) Một phản ứng hóa hợp.b) Một phản ứng thế.c) Một phản ứng trao đổi.1. Hãy dẫn ra phản ứng cho mỗi trường hợp...
Bài 4.26 trang 33 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy nêu cách điều chế CuO bằng:a) Một phản ứng hóa hợp.b) Một phản ứng phân hủy.Cho biết sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố trong mỗi phản...
Bài 4.27 trang 33 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy nêu ra một phản ứng hóa hợp giữa ba hợp chất đều chứa oxi.Giải\(CaC{O_3} + {H_2}O + C{O_2} \to Ca{\left( {HC{O_3}} \right)_2}\)
Bài 4.28 trang 34 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy nêu ra một phản ứng phân hủy tạo ra ba chất đều chứa oxi.Giải\(2NaHC{O_3}\,\,\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow \,\,N{a_2}C{O_3} + {H_2}O \) \(+ C{O_2} \uparrow \)
Bài 4.29 trang 34 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy nêu thí dụ về phản ứng phân hủy tạo ra:a) Hai hợp chất.b) Hai đơn chất.c) Một đơn chất và một hợp chất.Giải \(\eqalign{ & a)\,\,CaC{O_3}\,\,\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow \,\,CaO +...
Bài 4.30 trang 34 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy nêu thí dụ về phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy khi phản ứng xảy ra:a) Không có sự thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố.b)...
Bài 4.31 trang 34 SBT Hóa học 10 Nâng caoPhương trình nhiệt hóa học của phản ứng đốt cháy hiđro trong oxi như sau:\(\eqalign{ & 2{H_2}\left( k \right) + {O_2}\left( k \right)\,\, \to \,\,2{H_2}O\left( l \right);\, \cr & \,\Delta H...
Bài 4.32 trang 34 SBT Hóa học 10 Nâng caoViệc sản xuất canxi oxit (vôi) từ canxi cacbonat (đá vôi) là một thí dụ về quá trình thu nhiệt:\(\eqalign{ & CaC{O_3}\left( r \right)\,\,\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow \,\,CaO\left( r \right)\, +...
Bài 4.33 trang 34 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy so sánh hai phương trình nhiệt hóa học dưới đây:\(\eqalign{ & {H_2}\left( k \right) + {1 \over 2}{O_2}\left( k \right)\,\, \to \,\,{H_2}O\left( k \right); \cr & \Delta H = -...
Bài 4.34 trang 34 SBT Hóa học 10 Nâng caoĐể tạo ra 1 mol khí NO từ các đơn chất cần tiêu hao một lượng nhiệt là 90,29kJ.1) Viết phương trình nhiệt hóa học của phản ứng.2) Nếu 1,5 g...