Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối…


Những điểm mạnh, điểm yếu của cứ điểm Ba Đình:- Điểm mạnh:+ Hệ thống giao thông thuận lợi. dễ dàng đi lại.+ Là cứ điểm được xây dựng công phu, có khả nãns phònc nsự tốt, đảm bảo cho nghĩa...
Về phong trào Cần vương:- Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). Ngày 13 - 7 - 1885, ông nhân danh nhà vua xuống chiếu Cần vương, kêu gọi văn thân, sĩ phu và...
* Nguyên nhân:- Sau Hiệp ước 1884, triều đình Huế phân chia thành hai phái đối lập nhau: phái chủ hòa và phải chủ chiến do Tôn Thất Thuyết đứng đầu.+ Phái chủ chiến luôn nuôi hi vọng giành lại...
- Cuộc chiến đấu bắt đầu quyết liệt từ tháng 12-1886 đến tháng 1-1887.- Khi quân Pháp mở cuộc tấn công quy mô vào căn cứ, nghĩa quân đã chiến đấu anh dũng suốt 34 ngày đêm.- Cuối cùng, quân...
* Những điểm khác nhau giữa khởi nghĩa Bãi Sậy và khởi nghĩa Ba Đình: Sai lầm và chú ý:- Khởi nghĩa Bãi Sậy dựa vào địa thế thuận lợi, nghĩa quân đã sử dụng lối đánh du kích độc đáo,...
Diễn biễn cuộc khởi nghĩa được chia làm 2 giai đoạn:- Từ năm 1885 - 1888: giai đoạn chuẩn bị lực lượng, xây dựng cơ sở chiến đấu của nghĩa quân.- Từ năm 1888 - 1896: giai đoạn chiến đấu...
Lãnh đạo cao nhất của cuộc khởi nghĩa là Phan Đình Phùng, ông từng làm quan Ngự sử trong triều đình Huế. Do cương trực, thẳng thắn, dám phản đối việc phế lập của phe chủ chiến nên ông đã...
Ngay từ năm 1883, ở vùng Bãi Sậy (Hưng Yên) đã diễn ra các hoạt động của nghĩa quân dưới sự lãnh đạo của Đinh Gia Quế. Năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần vương của Hàm Nghi, phong trào kháng...
Ba Đình thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Lợi dụng địa hình của ba làng Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mĩ Khê, những người lãnh đạo phong trào cần vương ở Thanh Hoá đã cho xây dựng ở đây một...
Khi cuộc tấn công thất bại, Tôn Thất Thuyết phải đưa vua chạy ra Tân sở (Quảng Trị). Tại đây, ngày 13 - 7 - 1885, ông nhân danh vua Hàm Nghi ra “Chiếu Cần vương”, kêu gọi văn thân...
Sau hai hiệp ước 1883 và 1884, phái chủ chiến trong triều đình Huế vẫn nuôi hi vọng giành lại chủ quyền từ tay Pháp khi có điều kiện.Trước hành động ngày một quyết liệt của Tôn Thất Thuyết, thực...
Nhận xét về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX:- Về thời gian: phong trào Cần vương diễn ra trong thời gian dài (từ 1885 đến 1896).- Về địa bàn: Phong trào diễn ra trên địa bàn...
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương:- Về ý thức trung quân của Phan Đình Phùng và những người lãnh đạo. Phan Đình Phùng từng làm quan Ngự sử trong...
Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy:- Địa bàn thuộc các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu (thuộc tỉnh Hưng Yên) và Kinh Môn (thuộc Hải Dương), sau đó phát triển ra các tỉnh xung quanh như Bắc...