Bài 26. Phong trào kháng chiến chống pháp trong những năm cuối thế kỉ XX


Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước các câu sau [ ] cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế như một giải pháp tình thế vì sự o ép của nhân dân...
Khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúngCâu 1. Cơ sở để phái chủ hiến tổ chức cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế làÝ chí của nhân dân cả nước và của các quan...
Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển như thế nào? Vì sao “ Chiếu Cần Vương” được đông đảo các tâng lớp nhân dân hưởng ứng?Hướng dẫn trả lời:Phong trào Cần Vương:Ngày 13-7-1885, nhân danh vua Hàm Nghi,...
Tại sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương?Hướng dẫn trả lời:Quy mô, địa bàn hoạt động rộng lớn, gồm 4 tỉnh bắc Trung kì: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà...