Bài 26. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên


Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng (rễ, thân, lá).Những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên thường gặp ở cây có hoa là:...
Đề bàiQuan sát các H26.1, H26.2, H26.3, H26.4 trao đổi trong nhóm về các câu hỏi và tìm những thông tin để điền vào bảng trang sau.- Cây rau má khi bò trên đất ẩm, ở mỗi mấu thân có...
Đề bàiXem lại bảng trên, hãy chọn từ thích hợp trong số các từ: sinh dưỡng, rễ củ, độ ẩm, thân bò, lá, thân rễ điền vào chỗ trống trong câu dưới đây để có khái niệm đơn giản về sinh sản...
Đề bàiHãy kể tên một số cây khác có khả năng sinh sản bằng thân bò. sinh sản bằng lá mà em biết.Lời giải chi tiết+ Cây sinh sản bằng thân bò: cây khoai lang, cây rau má, cây trầu...
Đề bàiHãy kể tên 3 cây cỏ dại có cách sinh sản bằng thân rễ. Muốn diệt cỏ dại người ta phải làm thế nào? Vì sao phải làm như vậy?Lời giải chi tiết3 loại cỏ dại có khả năng...
Đề bàiHãy quan sát củ khoai tây và cho biết cây khoai tây sinh sản bằng gì?Lời giải chi tiếtCủ khoai tây là một phần của thân cây nằm trong đất, phình to thành củ chứa chất dinh dưỡng dự...
Đề bàiMuốn củ khoai lang không mọc mầm thì phải cất giữ thế nào? Em hãy cho biết người ta trồng khoai lang bẳng cách nào. Tại sao không trồng bằng củ?Lời giải chi tiếtMuốn cho củ khoai lang không...