Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ


- Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi.- Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và điện tích mặt thoáng của chất lỏng.- Sự chuyển từ thể...
Đề bàiQuần áo vẽ ở hình A2 khô nhanh hơn vẽ ở hình A1 Chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?Lời giải chi tiếtQuần áo vẽ ở hình A2 ( trời nắng ) khô nhanh hơn vẽ ở hình A1 ( trời...
Đề bàiQuần áo vẽ ở hình B1 khô nhanh hơn vẽ ở hình B2, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?Lời giải chi tiết Quần áo vẽ ở hình B1 ( có gió ) khô nhanh hơn vẽ...
Đề bàiQuần áo vẽ ở hình C2 khô nhanh hơn vẽ ở hình C1, chứng tỏ tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?Lời giải chi tiết Quần áo vẽ ở hình C2 ( quần áo được căng ra ) khô...
Đề bàiChọn từ thích hợp trong khung để điền từ thích hợp vào ô trống của các câu sau:- Nhiệt độ càng (1).......... thì tốc độ bay hơi càng (2)............- Gió càng (3)............. thì tốc độ bay hơi càng (4).................-...
Đề bài Tại sao phải dùng đĩa có diện tích lòng đĩa như nhau?Lời giải chi tiếtPhải dùng đĩa có diện tích lòng như nhau để diện tích mặt thoáng của nước ở 2 đĩa như nhau (có cùng điều kiện...
Đề bàiTại sao phải đặt hai đĩa trong cùng một phòng không có gió?Lời giải chi tiếtPhải đặt hai đĩa trong cùng một phòng không có gió để như vậy để loại trừ tác động của gió việc làm thí...
Đề bàiTại sao chỉ hơ nóng một đĩa?Lời giải chi tiết Chỉ hơ nóng một đĩa vì làm như vậy để kiểm tra tác động của nhiệt độ.
Đề bàiCăn cứ vào kết quả thí nghiệm nào, có thể khẳng định dự đoán tốc độ bay hơi phụ thuộc nhiệt độ là đúng?Lời giải chi tiết Căn cứ vào kết quả thí nghiệm nào, có thể khẳng định dự...
Đề bàiTại sao khi trồng cây chuối hay trồng mía người ta phải phạt bớt lá?Lời giải chi tiếtKhi trồng cây chuối hay trồng mía người ta phải phạt bớt lá vì làm như vậy để giảm bớt sự bay...
Đề bàiĐể làm muối, người ta cho nước biển vào ruộng muối. Nước trong biển bay hơi, còn muối đọng lại trên ruộng. Thời tiết như thế nảo thì nhanh thu hoạch được muối? Tại sao?Lời giải chi tiếtĐể làm...