Bài 26: Tạo giống bằng công nghệ gen (tiếp theo)


Đề bàiHãy nêu những thành tựu về tạo giống mới ở vi sinh vật bằng công nghệ gen. Cho ví dụ.Lời giải chi tiếtTạo được các chủng vi khuẩn cho sản phẩm mong muốn không có trong tự nhiên, bằng...
Đề bàiTrình bày phương pháp chuyển gen ở thực vật. Những ưu điểm của công nghệ gen trong tạo giống cây trồng mới là gì? Hãy nêu những thành tựu ứng dụng trong chọn giống thực vật.Lời giải chi tiếtTạo...
Đề bàiTrình bày các cách chuyển gen tạo giống vật nuôi.Lời giải chi tiếtSử dụng công nghệ gen để tạo ra những giống động vật mới có năng suất và chất lượng cao hơn về sản phẩm; đặc biệt, tạo...
Đề bàiTrình bày các phương pháp chuyển gen để tạo ra các giống bò mới? Điểm khác nhau cơ bản của các phương pháp chuyển gen này là gì?Lời giải chi tiếtMô tả hai phương pháp tạo bò chuyển gen:- ...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người là thành quả củaA. lai tế bào xômaB. gây đột biến nhân tạo.C. dùng kĩ thuật vi tiêmD. dùng kĩ thuật chuyển gen nhờ...