Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt


BÀI THU HOẠCH1. Kiến thức:- Enzim trong nước bọt là gì?Trả lời:   + Enzim trong nước bọt có tên là amilaza.- Enzim trong nước bọt có tác dụng gì với tinh bột?Trả lời:   + Enzim trong nước bọt có tác...