Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập


Em hãy cho biết chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử được bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào? Tại sao ngày 30-4 trở thành ngày lễ kỉ niệm miền Nam giải phóng?Trả lời:  - Chiến dịch Hồ...
Quan sát hình dưới đây và kết hợp với nội dung bài học, em hãy viết một đoạn văn ngắn miêu tả hình ảnh xe tăng của quân ta tiến vào Dinh Độc Lập:Xe tăng quân ta tiến vào Dinh...
Đánh dấu x vào ô ☐ trước ý đúng nhất.Chiến thắng 30-4-1975 có ý nghĩa lịch sử:☐ Như chiến thắng Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ.☐ Đập tan chính quyền Sài Gòn.☐ Giải phóng hoàn toàn miền...
Quan sát hình dưới đây:Bức kí họa ngày 30-4-1975Bức kí họa trên phản ánh điều gì?Trả lời: Bức kí họa phản ánh không khí vui mừng, hân hoan của quân và dân ta trong ngày 30-4-1975.
Quan sát hình dưới đây:Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp kỉ niệm 35 năm ngày giải phóng- Nêu cảm xúc của em khi ngắm nhìn cảnh trên?Trả lời:Năm 1975, đất nước ta hoàn toàn giải phóng, kết thúc nhiều...