Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập


Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì?GỢI Ý LÀM BÀISự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện tinh thần quyết thắng của quân và dân ta quyết tâm đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước
Tại sao Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện?GỢI Ý LÀM BÀI Dương Văn Minh buộc phải ra lệnh đầu hàng không điều kiện vì:Cửa ra vào phòng họp lớn ở tầng 2 đã mở sẵn....
Hãy kể lại sự kiện xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập.GỢI Ý LÀM BÀIChiếc xe tăng 843 của đồng chí Bùi Quang Thận đi đầu, tiếp theo là xe tăng 390 do đồng chí Vũ Đăng Toàn...
Thái độ của Dương Văn Minh và các thành viên chính quyền Sài Gòn như thế nào khi quân giải phóng đánh chiếm Dinh Độc Lập?GỢI Ý LÀM BÀICửa ra vào phòng họp lớn ở tầng 2 đã mở sẵn....
Tại sao nói: Ngày 30 - 4 -1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta?GỢI Ý LÀM BÀI30 - 4 - 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta không chỉ vì nó là...