Bài 26. Ứng dụng của nam châm


Để làm nam châm điện mạnh với dòng điện có cường độ cho trước thì nên quấn nhiều hay ít vòng dây dẫn quanh một ống dây cách điện.Trả lời:Nên dùng dây dẫn mảnh để quấn nhiều vòng, vì tác...
Một thanh thép có một đầu được sơn màu đỏ, đầu kia được sơn màu xanh. Dùng một nam châm điện hình chữ U để từ hóa thanh thép này (hình 26.1).Hãy mô tả bằng hình vẽ và giải thích...
Điện kế là dụng cụ được dùng để phát hiện dòng điện. Điện kế tự làm lấy gồm một cái hộp trong đó gắn cố định một cái la bàn thông thường với hai cuộn dây dẫn mắc nối tiếp,...
Ampe kế điện từ loại đơn giản gồm một ống dây D và một tấm sắt S đặt gần một đầu ống dây (hình 26.3). Tấm sắt S gắn liền với kim chỉ thị K có thể quay quanh trục...
26.5 Trong loa điện, lực nào làm cho màng loa dao động phát ra âm?A. Lực hút của nam châm điện tác dụng vào màng loa làm bằng sắt non.B. Lực từ của một nam châm vĩnh cửu tác dụng lên...
Tại sao khi dòng điện không đổi chạy vào cuộn dây của loa điện thì loa lại không kêu?Trả lời:Không. Vì dòng điện không đối, không có tác dụng làm cho màng loa dao động.