Bài 26. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)


IV. Tình hình phát triển kinh tế1. Nông nghiệpBảng 26.1. Một số sản phẩm nông nghiệp ở Duyên hải Nam Trung Bộ NămTiêu chí199520002002 Đàn bò (nghìn con)1026,01132,61008,6 Thủy sản (nghìn tấn)339,4462,9521,1 Khó khăn của vùng là quỹ đất nông...
V. Các trung tâm kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm miền trungCác trung tâm kinh tế ở Duyên hải Nam Trung Bộ đều là những thành phố biển với các hoạt động xuất nhập khẩu, du lịch nhộn nhịp. Vùng...
Đề bàiVì sao chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng? Lời giải chi tiếtChăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng:Vùng có nhiều điều kiện...
Đề bàiQuan sát hình 26.1, hãy xác định các bãi tôm, bãi cá.Vì sao vùng ven biển Nam Trung Bộ nổi tiếng về nghề làm muối, đánh bắt và nuôi hải sản?Lời giải chi tiết- Các bãi tôm, bãi cá:+...
Đề bàiDựa vào bảng 26.2, hãy nhận xét sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước?Bảng 26.2. Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung...
Đề bàiXác định trên hình 26.1, vị trí các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.Vì sao các thành phố này lại được coi là cửa ngõ của Tây Nguyên?Lời giải chi tiết- Các thành phố: TP. Đà Nẵng...
Đề bàiDuyên hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển như thế nào?Lời giải chi tiếtDuyên hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển theo hướng khai thác tổng hợp, bền vững...
Đề bàiDựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích nuôi trồng thủy sản ở các tỉnh, thành phố của duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2002 và nêu nhận xét.Bảng 26.3. Diện tích...
Đề bàiNêu tầm quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đối với sự phát triển kinh tế ở Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.Lời giải chi tiếtTầm quan trọng của vùng kinh...