Bài 26. Xicloankan


1. Đồng phân, danh pháp và cấu tạo.-          Xicloankan là những hidrocacbon no mạch vòng có công thức chung là CnH2n (n≥3)-          Danh pháp xicloankan đơn vòng: ghép từ xiclo vào tên ankan mạch không phân nhánh có cùng số...
Đề bàiNhận định nào sau đây là đúng?A. Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng cộng mở vòng.B.  Xicloankan chỉ có khả năng tham gia phản ứng thế.C.  Mọi xicloankan đều có khả năng tham gia phản ứng thế và phản ứng...
Đề bàiKhi sục khí xicloankan vào dung dịch brom thì có hiện tượng nào sau đây?A. Màu dung dịch không đổi.B. Màu dung dịch đậm lên.C.Màu dung dịch bị nhạt dần.D. Màu dung dịch từ không màu chuyển sang màu nâu đỏ.Lời...
Đề bàiViết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi:a) Sục khí xiclopropan vào trong dung dịch brom.b) Dẫn hỗn hợp xiclopropan, xiclopentan và hidro đi vào trong ống có bột niken, nung nóng.c) Đun nóng xiclohexan với...
Đề bàiTrình bày phương pháp hóa học phân biệt hai khí không màu propan và xiclopropan đựng trong các bình riêng biệt.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDùng dung dịch nước bromLời giải chi tiếtDùng thuốc thử là dung dịch...
Đề bàiXicloankan đơn vòng X có tỉ khối so với nitơ bằng 2,0. Lập công thức phân tử của X. Viết phương trình hóa học (ở dạng công thức cấu tạo) minh họa tính chất hóa học của X, biết...