Bài 27. Cacbon


Đề bàiChọn câu đúng trong các câu sau:Kim cương làA. hợp chất của cacbon với kim loại.B. hợp chất của cacbon với phi kim.C. là một dạng thù hình của cacbon.D. Cả A và B đều đúng.Lời giải chi tiếtKim...
Đề bàiChọn câu đúng trong các câu sau:A. Các dạng thù hình của cacbon là kim cương, than chì và than gỗ.B. Các dạng thù hình của cacbon là kim cương, than chì và cacbon vô định hình.C. Các dạng...
Đề bàiKhả năng hấp phụ cao là đặc tính của chất nào?A. Than đá. B. Kim cương.C. Than chìD. Than hoạt tính.Lời giải chi tiếtThan hoạt tính có khả năng hấp phụ cao,Đáp án D.
Đề bàiChọn những ứng dụng của cacbon ở cột (II) cho phù hợp với những dạng thù hình và tính chất của cacbon ở cột (I)Dạng thù hình và tính chất (I)Ứng dụng (II)A. Than gỗ1. Làm nhiên liệuB. Kim...
Đề bàiPhương trình hoá học của cacbon với các oxit sau:a. CO2b. Fe2O3c. CuOd. PbO.           e. Fe3O4Lời giải chi tiếtCác phương trình hóa học\(\eqalign{ & a.\,\,\,C\,\,\, + \,\,\,C{O_2}\,\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,2CO \cr & b.\,\,3C\,\,\, + \,\,\,2F{e_2}{O_3}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,4Fe\,\,\, + \,\,\,3C{O_2} \cr & c.\,\,\,\,C\,\,\, + \,\,\,2CuO\,\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,\,\,C{O_2}\,\,\, +...
Đề bàiTại sao sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói lại gây ô nhiễm môi trừơng. Hãy nêu biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường.Lời giải chi tiếtTrong quá trình đốt than xảy ra các phương trình...