Bài 27. Cacbon


I. Dạng thù hình là gì?Dạng thù hình của một nguyên tố là những đơn chất khác nhau do cùng một nguyên tố tạo nên.Thí dụ oxi O2, ozon O3 là hai dạng thù hình của nguyên tố oxi.Những nguyên tố...
Đề bàiDạng thù hình của nguyên tố là gì? Cho hai thí dụ.Lời giải chi tiết- Dạng thù hình của nguyên tố là những đơn chất khác nhau do cùng một nguyên tố hóa học tạo nên.- Một nguyên tố hóa...
Đề bàiViết phương trình hoá học của cacbon với các oxit sau:a) CuO ;       b) PbO ;       c) CO2;        d) FeO.Hãy cho biết loại phản ứng ; vai trò của C trong các...
Đề bàiHãy xác định công thức hoá học thích hợp của A, B, C, D trong thí nghiệm ở hình vẽ 3.10. Nêu hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình hoá học.Lời giải chi tiếtA là CuO, B là...
Đề bàiTại sao sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói, nung vôi lại gây ô nhiễm môi trường. Hãy nêu biện pháp chống ô nhiễm môi trường và giải thích.Lời giải chi tiếtKhi sử dụng than để đun...
Đề bàiTrong công nghiệp, người ta sử dụng cacbon để làm nhiên liệu. Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 5 kg than chứa 90% cacbon, biết 1 mol cacbon cháy toả ra 394 kJ.Phương pháp giải - Xem...