Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)


Đề bàiNêu đặc điểm, chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.Lời giải chi tiết- Hệ thần kinh vận động điều khiển hoạt động của các cơ vân trong hệ vận động đó là...
Đề bàiNêu sự giống và khác nhau giữa các thành phần của bộ phận thần kinh giao cảm và đối giao cảm. Lời giải chi tiếtSự giống và khác nhau giữa các thành phần của bộ phận thần kinh giao cảm...
Đề bàiSo sánh đặc điểm PXKĐK và PXCĐK. Lời giải chi tiết Phản xạ không điều kiệnPhản xạ có điều kiện - Trả lời các kích thích tương ứng hay kích thích không điều kiện- Mang tính bẩm sinh- Bền vững-...
Đề bàiKhi trời rét, thấy môi tím tái, sởn gai ốc, ta vội đi tìm áo ấm mặc. Hãy phân tích xem có những bộ phận nào của hệ thần kinh tham gia vào phản ứng trên và đó là...