Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)


Đề bàiKhi bị kích thích, phản ứng của động vật có hệ thần kinh ống có gì khác với động vật có hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch? Cho ví dụ minh họa.Lời giải...
Đề bàiCho một số ví dụ về phản xạ có điều kiện ở động vật có hệ thần kinh hình ống.Lời giải chi tiết Một số ví dụ về phản xạ có điều kiện ở động vật có hệ thần kinh...
 KIẾN THỨC CƠ BẢN-    Hệ thần kinh ống được tạo thành từ số lượng rất lớn tế bào thần kinh.-    Các bộ phận của hệ thần kinh ống có chức năng khác nhau. Đặc biệt, não bộ phát triển mạnh...
Đề bàiNghiên cứu hình 27. 1 sau đó điền tên các bộ phận của hệ thần kinh ống vào các ô hình chữ nhật trên sơ đồ.Lời giải chi tiếtCác bộ phận của hệ thần kinh dạng ống lần lượt...
Đề bàiPhân biệt cấu tạo hệ thần kinh ống với hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.Lời giải chi tiết * Hệ thần kinh dạng lưới được cấu tạo từ các tế bào thần kinh nằm...