Bài 27. Châu Đại Dương và châu Nam Cực


Em hãy nêu vị trí, giới hạn của châu Đại Dương.Trả lời:Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-xtr ây-li-a và các đảo, quần đảo ở vùng trung tâm và tây nam Thái Bình Dương.
Điền vào lược đồ dưới đây:a) Tên châu lục và các đại dương tiếp giáp với châu Đại Dương.b) Đường Xích đạo và đường chí tuyến Nam.c) Lục địa Ô-xtrây-li-a, quần đảo Niu Di-len.Trả lời:
Hãy điền dấu × vào ô ☐ trước những ý em cho là đúng.Lục địa Ô-xtrây-li-a có những đặc điểm:☐ Khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích là hoang mạc và xavan.☐ Khí hậu nóng ẩm.☐ Thực vật: có...
Gạch bỏ những ô chữ không đúng:Trả lời:
Hãy quan sát lược đồ châu Nam Cực dưới đây:a) Cho biết châu Nam Cực có vị trí ở đâu trên Trái  Đất?b) Điền vào lược đồ dưới đây tên các đại dương bao quanh châu Nam Cực.Tô màu để...
Em hãy viết một đoạn văn ngắn mô tả về châu Nam Cực.Trả lời:   Nằm ở vùng địa cực nên châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất trên thế giới. Quanh năm nhiệt độ dưới 00C. Toàn bộ bề...