Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy


Lý thuyết điều chế oxi – Phản ứng phân hủy.1. Điều chế oxi- Trong phòng thí nghiệm, oxi được điều chế bằng cách đun nóng những hợp chất giàu oxi và kém bền với nhiệt.- Trong công nghiệp, oxi được...
Đề bàiNhững chất nào trong số những chất sau được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm:a) Fe3O4  ;     b) KClO3   ;   c) KMnO4   ;    d) CaCO3   ;    e) Không khí     ;   g) H2O.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiSự khác nhau về điều chế oxi trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp về nguyên liệu, sản lượng và giá thành?Phương pháp giải - Xem chi tiếtKẻ bảng so sánh về nguyên liệu, sản lượng và giá...
Đề bàiSự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp? Dẫn ra hai thí dụ để minh họa.Phương pháp giải - Xem chi tiếtKẻ bảng so sánh về chất tham gia phản ứng, sản phẩm tạo...
Đề bàiTính số gam Kali clorat cần thiết để điều chế được:a) 48 g khí oxi ;b) 44,8 lít khí oxi (đktc).Phương pháp giải - Xem chi tiếtViết PTHH: 2KClO3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  2KCl  +  3O2a) Đổi số mol của oxi: \({n_{{O_2}}} = \frac{{48}}{{32}} =?\,\,(mol)\) b) Đổi...
Đề bàiNung đá vôi CaCO3 được vôi sống CaO và khí cacbonic CO2.a) Viết phương trình hóa học của phản ứng.b) Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng hóa học nào? Vì sao?Lời giải chi tiếta) CaCO3 \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)  CaO  +  CO2b)...
Đề bàiTrong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng O2 oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao.a. Tính số gam sắt và oxi cần dùng để điều chế được 2,32g oxit sắt từ?b. Tính số...