Bài 27: Điều chế oxi- phản ứng phân hủy


Trong bài thực hành thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy nước và đẩy không khí, có 4 học sinh A, B, c, D đã lắp ráp dụng cụ thí nghiệm như dưới đây. Hãy cho biết học...
Cho các phản ứng sau:\((1)2NaN{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2NaN{O_2} + {O_2} \uparrow \)\((2)2{H_2}O\buildrel {điệnphân} \over\longrightarrow 2{H_2} + {O_2} \uparrow \)\((3)CaO + C{O_2} \to CaC{O_3}\)\((4)ZnS + 3{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2ZnO + 2S{O_2} \uparrow \)\((5){K_2}O + {H_2}O \to 2KOH\)\((6)2HN{O_3}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2N{O_2} + {H_2}O...
Trong công nghiệp, oxi được điều chế bằng phương pháp điện phân nước (có pha axit sunfuric), thu được 2 chất khí riêng biệt là oxi và hiđro. Phương trình điện phân nước được biểu diễn như sau:\(2{H_2}O\buildrel {đp} \over\longrightarrow...
a) Trong các chất CuSO4, KClO3, CaCO3, KMnO4, H2O, K2SO4, HgO, những chất nào được dùng để điều chế khí oxi? Viết phương trình hoá học I và nêu điều kiện phản ứng.b) Tất cả các phản ứng điều chế...
Để điều chế một lượng lớn oxi trong công nghiệp người ta dùng những phương pháp nào và bằng những nguyên liệu gì?GiảiĐể điều chế một lượng lớn oxi trong công nghiệp người ta thường dùng phương pháp điện phân...
Lấy cùng một lượng KClO3 và KMnO4 để điều chế khí O2. Chất nào cho nhiều khí O2 hơn?a) Viết phương trình hoá học và giải thích.b) Nếu điều chế cùng một thể tích khí oxi thì dùng chất nào...
Dùng 3,2 kg khí oxi để đốt cháy khí axetilen. Hỏi với lượng khí oxi như trên, có thể đốt cháy bao nhiêu m3 khí axetilen (đktc)?GiảiSố mol khí oxi: \({{3,2 \times 1000} \over {32}} = 100(mol)\).Phương trình hóa học:\(2{C_2}{H_2} +...
Đốt cháy hoàn toàn 5,4 g Al.a) Tính thể tích oxi cần dùng.b) Tính số gam KMnO4 cần dùng để điều chế lượng oxi trên.Giảia) Số mol Al: \({{5,4} \over {27}} = 0,2(mol)\)\(4Al + 3{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2A{l_2}{O_3}\)4 mol  ...
Người ta điều chế vôi sống (CaO) bằng cách nung đá vôi (CaCO3). Lượng vôi sống thu được từ 1 tấn đá vôi có chứa 10% tạp chất làA. 0,252 tấn.          B. 0,378 tấn.    ...