Bài 27. Điều chế oxi – Phản ứng phân hủy


Đề bàiThí nghiệm: Một số hợp chất có thể dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm \(KMn{O_4},KCl{O_3}...\) \( * \) thí nghiệm 1: ( hình 4.20): - Dùng một lượng nhỏ thuốc tím \(KMn{O_4}\) cho vào ống nghiệm....
Đề bàiTìm hiểu về việc sản xuất khí oxi trong công nghiệp.Lời giải chi tiết Trong công nghiệp có thể sản xuất khí oxi từ không khí hay nước. - Từ không khí: Hóa lỏng không khí ở nhiệt độ...
Đề bàiTìm hiều về phản ứng phân hủy.Có một số phản ứng phân hủy:\(2KMn{O_4}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {K_2}Mn{O_4} + Mn{O_2} \)\(+ {O_2}\) \(\eqalign{  & 2KCl{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2KCl + 3{O_2}  \cr  & CaC{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow CaO + C{O_2}...
Đề bàiCho các phản ứng hóa học sau:  (1) \(2KN{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2KN{O_2} + {O_2}\)   (2) \(4Fe{(NO3)_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2F{e_2}{O_3} + 12N{O_2}\)\( + 3{O_2}\)(3) \(CaO + C{O_2} \to CaC{O_3}\)           (4) \(2AgN{O_3}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2Ag + 2N{O_2} +...
Đề bài Trong 4 trường hợp trên (a), (b), (c), (d), những trường hợp nào lắp đúng dụng cụ thu khí oxi và trường hợp nào lắp sai dụng cụ? Giải thích?Lời giải chi tiếtTrường hợp lắp đúng là: (B) đúng...
Đề bàiEm hãy chỉ ra đâu là phản ứng phân hủy và đâu là phản ứng hóa hợp: a) \(4Al + 3{O_2} \to 2A{l_2}{O_3}\)b) \(2Cu{(N{O_3})_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow 2CuO + 2N{O_2} + 3{O_2}\)c) \(CaO + 2C{O_2} + {H_2}O \to Ca{(HC{O_3})_2}\)d)...
Đề bàiTính số mol và số gam kali clorat \(KCl{O_3}\) cần thiết để điều chế được:a) 64 gam khí oxi.b) 6,72 lit khí oxi ( đktc).Lời giải chi tiếta) Số mol \({O_2}\) là: \({n_{{O_2}}} = {{{m_{{O_2}}}} \over {{M_{{O_2}}}}} = {{64}...
Đề bài Để đốt chất 20,16 lit khí metan (\(C{H_4}\)) thì cần bao nhiêu lít khí oxi ( đktc)? Cho biết phương trình hóa học của phản ứng: \(C{H_4} + {O_2} \to C{O_2} + 2{H_2}O\).Lời giải chi tiết\( * \) Cách...
Đề bàiNếu lấy cùng một lượng ( số mol) kali clorat \(KCl{O_3}\) và thuốc tím \(KMn{O_4}\) để điều chế khí oxi. Chất nào sẽ cho nhiều khí oxi hơn?Lời giải chi tiếtLấy số mol mỗi khí là 1 mol: Các...