Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước


Tại sao sau ngày 30-4-1975, nước ta cần phải có Quốc hội chung do nhân dân hai miền Nam, Bắc bầu ra?Trả lời:  Từ 11 giờ 30 ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam được giải phóng, nước ta...
Quan sát hình dưới đây và bổ sung thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sửĐồng bào ta hân hoan bầu cử Quốc hội thống nhất (ngày…..)Trả lời:  Đồng bào ta hân hoan bầu cử Quốc hội thống...
Hãy viết một đoạn văn ngắn miêu tả không khí vui mừng, phấn khởi của nhân dân ta trong ngày bầu cử Quốc hội khóa VI.Trả lời:  Ngày 25-4-1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức...
Hãy điền những nội dung phù hợp vào các chỗ trống (….) trong bảng.Nội dungQuyết định của Kì họp thứ I Quốc hội khóa VITên nước Quốc kì Quốc ca Thủ đô Thành phố Sài Gòn – Gia Định Trả lời: Nội dungQuyết định của...