Bài 27. Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Yên Thế là địa danh thuộc tỉnhA. Thái NguyênB. Tuyên QuangC. Bắc GiangD. Lạng SơnCâu 2. Khởi nghĩa Yên Thế bùng nổ là đểA. Chống lại chính...
Hãy hoàn thành những nội dung trong bảng về hoạt động chính và đặc điểm trong mỗi giai đoạn của khởi nghĩa Yên Thế.Thời gianHoạt động chínhĐặc điểm1884-1892  1893-1908  1909-1913  Hướng dẫn làm bài:Thời gianHoạt động chínhĐặc điểm1884-1892Tháng 11-1890, nghĩa quân Đề Thám...
Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm gì khác so với cuộc khởi nghĩa cùng thời?Hướng dẫn làm bài:Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm khác so với những cuộc khởi nghĩa cùng thời:Mục tiêu chiến đấu không...