Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố …


Đề bàiDựa vào nội dung bài học, em hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực vật trên Trái Đất.Lời giải chi tiếtKhí hậu là nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt nhất đến...
Đề bàiBằng những hiểu biết của bản thân và những kiến thức đã học, em hãy sắp xếp các loài thực vật và động vật vào 3 đới khí hậu: Đới nóng (nhiệt đới), đới ôn hòa (ôn đới), đới...