Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố …


Đề bàiHãy quan sát các hình 67, 68 SGK, cho biết sự phát triển của thực vật ở hai nơi này khác nhau như thế nào? Tại sao như vậy?Lời giải chi tiết- Hình 67:  Sự sinh trưởng và phát triển của...
Đề bàiHãy quan sát hình 69, 70 và cho biết tên các loài động vật trong mỗi miền. Vì sao các loài độnig vật giữa hai miền lại có sự khác nhau?Lời giải chi tiết- Hình 69: Các loài động...
Đề bàiHãy kể tên một số động vật ngủ đông và di cư theo mùa mà em biết.Lời giải chi tiếtMột số động vật ngủ đông là: rắn, gấu, ...Một số động vật di cư: nhạn, én, hồng hạc,...
Đề bài Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về mối quan hệ giữa thực vật và các loài động vật.Lời giải chi tiếtTrên các đồng cỏ nhiệt đới, thực vật hoà thảo (cỏ) phát triển rất phong phú, nên...
Đề bàiTại sao khi môi trường rừng bị phá hoại thì các động vật hoang dã quý, hiếm trong rừng cũng bị diệt vong?Lời giải chi tiếtKhi môi trường rừng bị phá hoại thì các động vật hoang dã quý,...
Đề bài Hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất.Lời giải chi tiếtẢnh hưởng của khí hậu tới sự phân bố thực, động vật thế giới rất rõ rệt:* Thực vật: khí...
Đề bài Tại sao lại nói rằng sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng đến sự phân bố các loài động vật?Lời giải chi tiếtSự phân bố các loại thực vật ảnh hưởng tới sự phân bố các...
Đề bàiCon người có ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất như thế nào?Lời giải chi tiếtCon người ảnh hưởng rất lớn tới sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất. Điều này thể...