Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất


Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật là: khí hậu, địa hình, đất đai, bờ biển, mưa, con người,...Đúng  Sai Trả lời:Đúng
Quan sát hình 27-1. hãy cho biết:a)   Ở đây, những yếu tố nào đã ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật.b)   Yếu tố khí hậu đã làm cho thực vật thay đổi như thế nào.Trả lời:a)   Những...
Cho biết các câu dưới đây đúng hay saia)    Các lớp nước, không khí và đất đá tạo thành một lớp vỏ mới liên tục quanh Trái Đất gọi là sinh vật.Đúng Sai     b)    Đất là yếu tố tự nhiên...
Dựa vào các hình 27-2, 27-3, 27-4, hãy cho biết:a)   Khí hậu ảnh hưởng đến số lượng thực vật như thế nào.b)   Vì sao ở đới ôn hoà cây lại rụng lá vào mùa đông.c)   Vì sao ở đới...
Quan sát hình 27-5, hãy cho biết:a) Nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phân bố thực vậtb) Sự phân bố của thực vật thay đổi cụ thể như thế nàoc) Vì sao có sự thay đổi như vậy Trả lời:a)...
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhất.Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật làa)   mưa nhiều hay ít, đất tốt hay xấu.        ...
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng nhất.Gần đây động vật có xu hướng giảm nhanh là doa)   trên Trái Đất khí hậu có xu hướng ngày càng nóng và khô.b)   trên Trái Đất...
 Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.Động vật ở một quốc gia (một khu vực) phong phú hay không tuỳ thuộc vàoa)  khí hậu thuận lợi hay khắc nghiệt.b)  thực vật (rừng) nhiều hay...