Bài 27. Lực điện từ


Dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường và không song song với đườn sức từ thì chịu tác dụng của lực điện từ.Quy tắc nắm bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường...
Đề bàiHiện tượng đó chứng tỏ điều gì?Lời giải chi tiếtHiện tượng đó chứng tỏ: từ trường đã tác dụng lực lên dây dẫn AB có dòng điện chạy qua.
Đề bàiÁp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình 27.3.Lời giải chi tiếtDòng điện chạy qua đoạn dây AB có chiều từ B đến A
Đề bàiXác định chiều đường sức từ của nam châm trên hình 27.4.Lời giải chi tiếtĐường sức từ của nam châm có chiều đi từ dưới lên trên.
Đề bàiBiểu diễn lực điện từ tác dụng lên các đoạn AB, CD của khung dây dẫn có dòng điện chạy qua trong hình 27.5a,b,c. Các cặp lực điện từ tác dụng lên AB và CD trong môi trường có...