Bài 27. Luyện tập ankan và xicloankan


1.Ankana)      Phản ứng thế nguyên tử hidro bằng nguyên tử halogenCXH2X+2   + X2  \(\overset{as/t^{\circ}}{\rightarrow}\)  CxH2x+1X   +  HXb)      Phản ứng tách:CH3CH2CH3   \(\overset{xt/t^{\circ}}{\rightarrow}\)    CH2=CHCH3 + CH2=CH2 + CH4 + H2c)       Phản ứng cháy2CXH2X+2   +  (3x+1)O2    →  2xCO2 + 2(x+1) H2Od)      Điều chếTrong phòng thí...
Đề bàiViết các công thức cấu tạo của các ankan sau: pentan, 2-metylbutan, isobutan. Các chất trên còn có tên gọi nào khác không?Lời giải chi tiếtCH3- CH(CH)3-CH2−CH3  có tên khác là: isopentanCH3- CH(CH)3- CH3   có tên gọi khác là: ...
Đề bàiAnkan Y mạch không nhánh có công thức đơn giản nhất là C2H5a) Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên chất Yb) Viết phương trình hóa học phản ứng của Y với clo...
Đề bàiĐốt cháy hoàn toàn 3,36,lít hỗ hợp khí A gồm metan và etan thu được 4,48 lít khí cacbonic. Các thể khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính thành phần phần trăm về thể tích của mỗi...
Đề bàiKhi 1,00 g metan cháy tỏa ra 55,6 kJ. Cần đốt bao nhêu lít khí metan (đktc) để lượng nhiệt sinh ra đủ đun 1,00 lít nước (D = 1,00 g/cm3) từ 25,00C lên 100,0oC. Biết rằng muốn nâng...
Đề bàiKhi cho pentan tác dụng với brom theo tỉ lệ 1:1, sản phẩm chính thu được là:A. 2- brompentanB. 1-brompentanC. 1,3 – đibrompentanD. 2,3 – đibrompentanPhương pháp giải - Xem chi tiếtSản phẩm chính là sản phẩm mà clo...
Đề bàiĐánh dấu Đ (đúng) hoặc S (sai) vào các ô trống cạnh các câu sau đây:a) Ankan là hidrocacbon no, mạch hở.b) Ankan có thể bị tách hidro thành anken.c) Nung nóng ankan thu được hỗn hợp các ankan...