Bài 27: Luyện tập chương 4


Bài 27: Luyện tập chương 4 (trang 35)Bài 4.35 trang 35 SBT Hóa học 10 Nâng caoĐiền từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau đây:a) Phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi số oxi...
Bài 4.36 trang 35 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy cho biết tên của quá trình gây ra:a) Sự giảm số oxi hóa của một nguyên tố.b) Sự tăng số oxi hóa của một nguyên tố.Giảia) Sự khử.b) Sự oxi...
Bài 4.37 trang 35 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong số các phần tử (nguyên tử hoặc ion) dưới đây, phần tử nào có thể đóng vai trò chất khử? Vì sao?  (1) Mg2;      (2) Na+;       (3) Al;       (4) Al3+Dẫn ra...
Bài 4.38 trang 35 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong số các phần tử dưới đây, phần tử nào có thể đóng vai trò chất oxi hóa? Vì sao?   (1) Mg;     (2) Cu2+;      (3) \(C{l^ - }\);   ...
Bài 4.39 trang 35 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong số các phần tử dưới đây, phần tử nào vừa có thể là chất khử, vừa có thể là chất oxi hóa? Vì sao?(1) Cu;      (2) Ca2+;       (3)     ...
Bài 4.40 trang 35 SBT Hóa học 10 Nâng caoDẫn ra phản ứng oxi hóa – khử trong đó:a) Nguyên tử kim loại là chất khử.b) Ion kim loại là chất khử.c) Ion kim loại là chất oxi hóa.Giải \(\eqalign{ &...
Bài 4.41 trang 36 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy dẫn ra phản ứng oxi hóa – khử trong đó:a) Nguyên tử phi kim là chất oxi hóa.b) Nguyên tử phi kim là chất khử.c) Nguyên tử phi kim vừa...
Bài 4.42 trang 36 SBT Hóa học 10 Nâng caoIon canxi (Ca2+) cần thiết cho máu người hoạt động bình thường. Nồng độ Ca2+ không bình thường là dấu hiệu của bệnh. Để xác định nồng độ Ca2+, người ta...
Bài 4.43 trang 36 SBT Hóa học 10 Nâng caoHàm lượng cho phép của lưu huỳnh trong nhiên liệu là 0,30% về khối lượng. Để xác định hàm lượng lưu huỳnh trong một loại nhiên liệu người ta lấy 100,0g...
Bài 4.44 trang 36 SBT Hóa học 10 Nâng caoỞ nhiệt độ thường, hiđro hầu như không có phản ứng với oxi. Muốn có phản ứng xảy ra ta phải đốt nóng đến khoảng 5500C. Dựa vào điều nói trên,...
Bài 4.45 trang 37 SBT Hóa học 10 Nâng caoSaccarozơ (C12H22O11: đường kính) bị oxi hóa bới O2 (k) trong cơ thể người qua một loạt phản ứng phức tạp, cuối cùng tạo ra CO2 (k) và H2O (k) giải...
Bài 4.46 trang 37 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy nêu ra phản ứng oxi hóa – khử trong đó có một chất phản ứng là axit và axit đó đóng vai trò:a) Chỉ là chất tạo môi trường.b) Chỉ...