Bài 27. Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, cuộn cảm


C1. Nêu cấu tạo của tụ điện và giải thích tại sao tụ điện không cho dòng 1 chiều đi qua.GiảiTụ điện có cấu tạo gồm hai bản cực phẳng bằng kim loại đặt song song và cách điện với...
C2. Giải thích tại sao khi có dòng điện đi từ A tới M thì cũng có dòng điện cùng cường độ đi từ N tới B ( hình 27.2 SGK)GiảiTrong mạch có sự chuyển đổi từ dòng điện dẫn...
C3. Nêu quy ước tính chiều dòng điện ngược lại với quy ước nêu ở mục b thì công thức i(t) có gì thay đổi? Có thể nhận xét gì về pha của cường độ dòng điện theo quy ước...
C4. Dựa vào công thức (27.4 SGK), hãy phát biểu định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện.GiảiĐịnh luật Ôm đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện \(I = {U \over {{Z_C}}}\)
C7. Vì sao điện áp u giữa hai điểm A và B trong Hình 27.6 SGK được tính bằng công thức \(u = i{R_{AB}} - e?\)GiảiTa có \(i = {I_0}\cos \omega t;e = - Li'(t) = \omega L{I_0}\sin \omega t =...
C8. Nguyên nhân nào làm cho cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên trễ pha đối với điện áp?GiảiCường độ dòng điện qua cuộn cảm chậm (trễ) pha đối với điện áp là do hiện tượng tự cảm...
C9. Tại sao khi rút lõi sắt khỏi cuộn dây trong thí nghiệm nêu ở mục a thì độ sáng của đèn tăng lên?GiảiKhi rút lõi sắt ra khỏi cuộn dây thì \(L\) giảm, do đó cảm kháng ZL giảm,...
Bài 1. Để tăng dung kháng của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí, ta cầnA. Tăng tần số của điện áp đặt vào hai bản tụ điện.B. Tăng khoảng cách giữa hai bản tụ điện.C. Giảm...
Bài 2. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về cuộn cảm?A. Cuộn cảm có tác dụng cản trở đối với dòng điện xoay chiều, không có tác dụng cản trở dòng điện một chiều.B. Điện áp tức thời...
C10. Dựa vào công thức (27.8 SGK), hãy phát biểu định luật Ôm đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần.GiảiCường độ dòng điện qua cuộn dây thuần cảm tỉ lệ với điện áp 2 đầu cuộn...
Bài 3. Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn cảm thuần giống nhau ở chỗ:A. Đều biến thiên trễ pha \({\pi \over 2}\) so với điện áp ở hai đầu...
C5. Dung kháng của tụ điện phụ thuộc vào các yếu tố nào? Tụ điện có điện có điện dung \(1\mu F\) mắc trong mạng điện xoay chiều dân dụng của nước ta có dung kháng bằng bao nhiêu?GiảiDung kháng của tụ...
C6. Độ tự cảm của một cuộn dây phụ thuộc vào các yếu tố nào?GiảiĐộ tự cảm của cuộn dây được tính bằng công thức \(L = 4\pi {.10^{ - 7}}{{{N^2}} \over l}.S,\) do đó L phụ thuộc vào kích...
Bài 4. Mắc tụ điện có điện dung \(2\mu F\) vào mạng điện xoay chiều có điện áp \(220\) V, tần số \(50\) Hz. Xác định cường độ hiệu dụng của dòng điện qua tụ điện.Gỉải\(C = 2(\mu F);U = 220(V),f =...
Bài 5. Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức \(u = {U_0}\cos \left( {100\pi t - {\pi \over 3}} \right)\) . Xác định các thời điểm mà cường độ dòng điện qua tụ điện bằng 0.GiảiĐiện áp giữa hai...
Bài 6. Mắc cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L = 0,2\) H vào hai cực của ổ cắm điện xoay chiều\(220\) V - \(50\) Hz. Tính cường độ hiệu dụng của dòng điện qua cuộn cảm.GiảiCuộn dây thuần...