Bài 27. Mối ghép động


Thế nào là khớp động? Nêu công dụng của khớp động? Hướng dẫn trả lời Khớp động là mối ghép có các chi tiết chuyển động tương đối với nhau đc gọi là mối ghép động hoặc khớp động.Công dụng: mối ghép động chủ...
Có mấy loại khớp động thường gặp? Tìm ví dụ mỗi loại? Hướng dẫn trả lời Gồm có hai lọai: + Khớp tịnh tiến: Xi lanh, Pit-tông+ Khớp quay: Ổ trục, Trục, Bạc lót
Nêu cấu tạo và công dụng của khớp quay? Hướng dẫn trả lờiKhớp quay.Cấu tạo.- Trong khớp quay mỗi chi tiết chỉ có thể quay quanh một trục cố định so với chi tiết kia.- Ở khớp quay, mặt tiếp xúc...