Bài 27. Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938


1. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xâm lược Nam Hán như thế nào?Ngô Quyền (898 - 944), người Đường Lâm (Sơn Tây - Hà Nội), cha là Ngô Mân, làm châu mục Đường Lâm.Năm 937, Dương Đình Nghệ...
2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938Vào cuối năm 938, đoàn thuyền chiến Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy kéo vào vùng biển nước ta.Ngô Quyền cho một toán thuyền nhẹ ra đánh nhử quân Nam Hán vào...
Đề bàiNgô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 74 dể suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtNgô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm:- Trị tội...
Đề bàiVì sao Kiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Hán?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 74 để trả lời. Lời giải chi tiếtKiều Công Tiễn cho người cầu cứu nhà Nam Hán...
Đề bàiKế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền chủ động và độc đáo ở điểm nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 74 để phân tích, lí giải. Lời giải chi tiếtVề kế hoạch đánh...
Đề bàiVì sao lại nói: trận chiến trên sông Bạch Đằng năm 938 là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 75, 76 để lí giải.Lời...
Đề bàiNgô Quyền đã có công như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần hai?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 75, 76 để nhận xét,...
Đề bàiNhà sử học Lê Văn Hưu đã đánh giá công lao của Ngô Quyền như thế nào?“Tiền Ngô vương có thể lấy quân mới nhóm hợp của đất Việt ta mà phá được trăm vạn quân Lưu Hoằng Tháo,...
Đề bàiTại sao quân Nam Hán lại xâm lược nước ta lần hai?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 74 để lí giải.Lời giải chi tiết- Năm 397, Kiều Công Tiễn giết Dương Đình...
Đề bàiTrình bày diễn biến của trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 74, 75 để trả lời.Lời giải chi tiếtDiễn biến của trận quyết chiến trên sông...