Bài 27. Phản xạ toàn phần


I. SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG VÀO MÔI TRƯỜNG CHIẾT QUANG KÉM HƠN (n1 > n2).        1. Thí nghiệm Ta cho một chùm tia sáng hẹp truyền từ khối nhựa trong suốt hình bán trụ vào trong không khí.Thay đổi...
Đề bàiTại sao mặt cong của bán trụ, chùm tia hẹp truyền theo phương bán kính lại truyền thẳng?Lời giải chi tiếtỞ mặt cong của bán trụ, chùm tia hẹp truyền theo phương bán kính là trùng với pháp tuyến...
Đề bàiVận dụng tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng, hãy nêu ra các kết quả khi ánh sáng truyền vào môi trường chiết quang hơn.Lời giải chi tiếtTheo tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng, khi ánh...
Đề bàiThế nào là phản xạ toàn phần? Nêu điều kiện để có phản xạ toàn phần?Lời giải chi tiết Định nghĩa Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ tia sáng tới, xảy ra ở mặt phân...
Đề bàiSo sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường?Lời giải chi tiếtPhản xạ toàn phần thì không có tia khúc xạ, phản xạ không toàn phần thì không có tia khúc xạ. 
Đề bàiCáp quang là gì? Hãy cho biết cấu tạo của cáp quang. Nêu một vài ứng dụng.Lời giải chi tiết Cấu tạo Cáp quang là bó sợi quang. Mỗi sợi quang là một dây trong suốt có tính dẫn...
Đề bàiGiải thích tại sao kim cương và pha lê sáng lóng lánh. Người ta tạo ra nhiều mặt cho viên kim cương hay các vật bằng pha lê để làm gì?Lời giải chi tiếtDo phản xạ toàn phần liên...
Đề bàiMột chùm tia sáng hẹp truyền từ môi trường (1) chiết suất n1 tới mặt phẳng phân cách với môi trường (2) chiết sất n2. Cho bết n1 < n2 và i có giá trị thay đổi. Trường hợp nào sau đây...
Đề bàiMột chùm tia sáng hẹp SI truyền trong mặt phẳng tiết diện vuông góc của một khối trong suốt như Hình 27.10. Tia sáng phản xạ toàn phần ở mặt AC.Trong điều kiện đó, chiết suất n của khối...
Đề bàiCó ba môi trường trong suốt. Với cùng góc tới:- Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 30o.- Nếu tia sáng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 45o.Góc giới...
Đề bàiMột khối bán trụ trong suốt có chiết suất n = 1,41 ≈ √2. Một chùm tia sáng hẹp nằm trong một mặt phẳng của tiết diện vuông góc, chiếu tới khối bán trụ như Hình 27.11. Xác định đường đi...
Đề bàiMột sợi quang hình trụ, lõi có chiết suất n1 = 1,50. Phần vỏ bọc có chiết suất n2 = 1,41≈ √2. Chùm tia tới hội tụ ở mặt trước của sợi với góc 2α như Hình 27.12. Xác định α để...