Bài 27: Phương pháp nghiên cứu di truyền người


Đề bàiTại sao trong nghiên cứu di truyền người lại phải sử dụng các phương pháp khác với nghiên cứu di truyền động vật?Lời giải chi tiếtNghiên cứu di truyền người có một số khó khăn: người chín sinh dục...
Đề bàiNêu mục đích, nội dung và kết quả của phương pháp nghiên cứu phả hệ.Lời giải chi tiết-      Mục đích: Nhằm xác định gen quy định tính trạng là trội hay lặn, nằm trên NST thường hay NST giới...
Đề bàiTrình bày mục đích, nội dung và kết quả của phương pháp nghiên cứu các trường hợp đồng sinh và phương pháp tế bào học.Lời giải chi tiếtPhương pháp nghiên cứu đồng sinh          -    Mục đích:...
Đề bàiỞ người, tính trạng tóc quăn do gen A, tóc thẳng do gen a nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định; còn bệnh mù màu đỏ, lục do gen lặn m nằm trên nhiễm sắc thể giới tính...
Đề bàiGen xác định nhóm máu có 3 alen là IA,IB, và IO. Trong quần thể người, sự tổ hợp của chúng tạo nên 4 nhóm máu: nhóm máu A có 2 kiểu gen IA IA, IA IO; nhóm máu...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Yếu tố nào dưới đây được di truyền nguyên vẹn từ bố hoặc mẹ sang con?A. alen. B. kiểu hình.C. kiểu gen.D. tính trạng.Lời giải chi tiếtĐáp án A. alen.